Osvěta

Zrození víry

V roce 2004 Juraj Buczek teprve 25 letý kazatel, zakládá křesťanské společenství s názvem Osvěta. Je velmi charismatický a tak na svou stranu získává velké množství přívrženců. Při kázáních mluví o tom, jak se křesťanská víra odklonila od svého původního myšlení jakým je „Stará smlouva“. Mluví o tom, že lidé sebe a zemi ženou svým chováním do záhuby a čeká nás boží soud.

„Musíme začít okamžitě s pokáním a očistit své duše před konečným soudem, který přijde. Pokud i nadále budeme scházet z cesty“.

Osvěta působí v řadě charitativních akcí, bojuje za práva zvířat a za čistou planetu. Počet členů Osvěty roste exponenciální řadou. V roce 2010 se naplno distancuje od dnešní křesťanské církve a vyhlašuje Osvětu za jediné a pravé náboženství. Kdo nestojí na jejich straně je odsouzen k životu v zapomnění a k božímu soudu. V roce 2011 kdy prakticky jsou na světě již pouze islám a křesťanství se jejich představení od Osvěty distancují a Buczek, tak dosahuje svého.

V roce 2013 již má 870 tisíc věřících a je nejaktivnější a nejrozšířenějším náboženstvím v Evropě. Otec Juraj, jak si, nechává říkat. Stále káže o učení Staré smlouvy a ochranně všeho živého. Lidé by měli zasvětit svůj život pokání a příchodu božího soudu a modlit se za spravedlnost a odpuštění.

Když  koncem roku 2016 přicházejí zprávy o blížícím se asteroidu má Buczek kázání, které je online vysíláno po celém světě. Zde prohlašuje, že blížící se asteroid je trestem. Trestem za hříchy nevěřících, kteří neměli dostatečnou pokoru, ale i těch věřících, kteří se neoddali své víře naplno. Zde přichází celkový zlom. Své věrné vybízí k velkým finančním darům, aby mohl dosáhnout velkého božího plánu. A slibuje, že ti opravdu věrní budou omilostněni. Rodí se několik stovek kazatelů, kteří šířit Osvěty hlouběji mezi lidi. Rovněž pod rouškou nejvěrnějších až fanaticky věřících, kteří se hlásí, k ortodoxnímu vyznávání víry vzniká početná skupina ozbrojených. Ti mají na víru obracet i ty, kteří věřit nechtějí a to především v problémových oblastech. Jejich aktivita je dlouhou dobu skryta veřejnosti. A to až do chvíle dopadu, kdy začínají svůj způsob protlačovat bez ohledu na veřejnost. Záhy umírá otec Juraj na nemoc z asteroidu a celou Osvětu přebírají ortodoxní věřící. Kazatele i dál šíří víru v dobré víře Osvěty.

Asteroid byl jen boží varování a musí dojít ke konvertování celého lidstva, aby mohlo být spaseno a nepřišel soudný den. Ortodoxní Osvěta to vidí jinak, šlo o zmařený boží záměr a oni si dali za úkol jej dokonat a zbavit lidstvo a svět od všeho zlého silou. Jen tak naleznou boží odpuštění a jeho práce bude dokonána.

Za cíl mají teď bývalou českou kotlinu, kde se to ateismem jen hemží.

Zvyky a symbolika

Máme své zvyky, symboliku i tradice, které vycházejí z našeho učení Staré smlouvy. Juraj Buczek nám je ukázal, stejně tak jak nám ukázal jak dojít spasení a pomoct ostatním hříšníkům před božím soudem si uvědomit své hříchy a vejít na cestu pokání.

Největším symbolem je nám naše svatá kniha Osvěta „Stará smlouva“, v ní se nachází jediné a pravé slovo boží. Ještě před dopadem byla všude k dostání, dnes je spíše vzácností a mají jí především kněží a ti si jí bedlivě střeží. Kniha je celá černá a na jejím přebalu je velký bílý kruh, který Osvětu symbolizuje. Dává vědět, že vše je propojeno a všichni budeme pykat za své hříchy, ale také že cesta osvěty je jediná správná cesta. Cesta světla ve světě plném temnoty a zkaženosti.

Proto se i velmi specificky zdravíme a to tak, že pozvedneme pravici do úrovně hrudi a otevřenou dlaní směrem k ostatním opíšeme pomyslný kruh, proti směru hodinových ručiček. Pokud je takto pozdravená osoba také věřící Osvěty odpovídá stejně. Také jako symbol naší oddanosti v jedinou pravou víru nosíme na krku bílou spirálu s koženou šňůrkou. Ta rovněž symbolizuje onen posvátný kruh, který nás provází.

Mezi hlavní zvyky patří pravidelné bohoslužby. Těm se díky přítomnosti otce Jonáše v osadě můžeme těšit každý den ráno, případně i víckrát za den pokud si to situaci nebo okolnosti žádají. Otec Jonáš je velmi oddaný kněží a své ovečky vede pevně nevyzpytatelnou cestou tohoto světa. Věrnost a oddanost víře je stejná jako oddanost rodině. A tvou rodinou jsou tvý bratři a sestry na cestě Osvěty. Stryktně jsou zakázány jakékoliv drogy a sodomie. To je přímá cesta do pekel a jen na nás všechny sešleš boží hněv.


Ortodoxních věřících je čím dále tím více, v osadě však vítání nejsou. Je pravdou, že naši ortodoxní bratři a sestry jsou své víře oddáni více než kdokoliv jiný a neztrpí jakákoliv pochybení. Jsou rovněž přesvědčeni, že musí boží dílo dokonat a není cesty zpět. Podle toho i jednají. Chodí naprosto zahalení v hnědých nebo černých kutnách a pro své posláni jsou po zuby ozbrojeni a častou je vedou patriarchové.