Kamenný mor

Látka uvolňující se při kontaktu s pokožkou z, nalezených kousku asteroidu, byla označena jako F35A1. Při delším kontaktu s pokožkou se skrze ni dostala látka do pórů a následně tak infikovala organismus. Prvním zaznamenaným případem byl vědecký tým, který právě tyto úlomky sbíral a analyzoval pro pozdější zkoumání. Celý tým byl nakažen látkou F35A1 a na následky nákazy zemřeli. Žádná dostupná léčba nepomáhala. Projevy byly, vysoká horečka, nevolnost, zvýšena agresivita a po krátkém zlepšení následovala smrt.

Ihned byly získány vzorky a podrobeny zkoumání. Bylo zjištěno, že k uvolnění látky stačí, delší několikavteřinový kontakt s pokožkou a přirozená lidská tělesná teplota. Nebylo potvrzeno, že by se látka přenášela z infikovaného člověka na druhého, avšak nebylo to ani vyloučeno. Pouze nedošlo k prokázání během laboratorních testů. Ty však netrvaly dlouho, jelikož na to nebyl čas a všude se prováděly evakuace nebo izolace. Nejsou léky, lze pouze utlumovat horečku a případné bolesti. Pacienti jsou často přivazování k lůžku kvůli zvýšené agresivitě.

Lidé se snaží i mimo evakuace utíkat do Ameriky nebo Ruska, a to jen na základě historek o vzniklém léku. Několik měsíců poté zazní v každém záchranném sběrném táboře zpráva, že vědecký tým složený ze švýcarských, ruských a amerických vědců objevil lék. Bylo zde však velké ALE. Lék sice fungovat, ale pouze u nízkého procenta nakažené populace. Infikovaná zvířata dokonce ihned zabíjel. Ti, kterým lék zabírá, pociťují při jeho aplikaci sladkou chuť, naopak u pacientů, kdy lék nezabírá, se dá mluvit o slané až hořké pachuti v ústech.

V táborech vznikají nepokoje a snaha se dostat na tu či onu stranu narůstají. Evakuační transporty míří cíleně do více dostupného Ruska. Nikdy nejsou však žádné léky exportovány do táborů a jsou podávány pouze na hranicích evakuačních zón.

Onemocnění, které decimuje zbytky přeživších v Evropě a Americe dají nemoci jméno a to „Kamenný mor“, jelikož pochází z úlomků asteroidu, což je pro mnohé jen pouhý kámen a je pro ně nepochopitelné, že má za následky takovou pohromu, kromě toho, co již učinil svým dopadem. Zejména děti tento zákaz nechápou a jsou ve velké míře prvními nakaženými, až pak přicházejí na řadu dospělí. Začíná to u lidí, kteří se v rámci senzace snaží získat úlomek něčeho, co mělo za následek globální katastrofu. Druzí za účelem prodeje podivným sběratelům atp.

Nastalé situace využívá Osvěta, k prohlášení, že jde pouze o další část božího záměru. K ukončení hříšných životů a spravedlivý trest, za léta v hříchu. Rovněž nepodporují zprávy o možné léčbě a nakažené bez milosti popravují. Prohlašují, že jde pouze o pokus zhatit boží plány a propagandu pro podlomení víry a nekalé záměry s pokusy na lidech. Značná část tomu věří a následuje Osvětu i dále, nakažení dobrovolně páchají sebevraždu se slovy, že nesloužili dobře a jejich snaha o pokání byla příliš malá.

Přechovávání jakéhokoliv množství částí z dopadnuvšího asteroidu je přísně zakázáno. Rovněž nesmí být přinesen do žádného z táborů pod nejvyšším trestem. Nemocní jsou přijímáni pouze s největší bezpečností a do izolace. Pokud jejich stav není kritický jsou převezení prvním možným evakuačním transportem, kde jim je podán lék.


Náš vědecký pracovník a lékař, kterému někteří hanlivě říkají felčar se snaží přijít na svůj lék a zároveň zvýšit efektivitu již vzniklého séra. Někteří z osady přirovnávají jeho výzkum za pokusy na lidech a volají po jeho potrestání.

Spílání většinou utne starosta nebo Modráci. Lidé by se měli zamyslet, je to jediná odborná zdravotní pomoc, kterou máme a snaží se pomoct nejen nám, ale celému světu v boji proti kamennému moru.