Komodity

Herní komodity jako jsou zbraně, munice, voda, jídlo a další lze v osadě v rámci hry koupit či jakkoliv jinak s nimi obchodovat. Vzhledem k principu hry jsou možnost takřka nekonečné. Jsou zde však i herní předměty, které mají specifičtější pravidla pro jejich používání. Co se týče samotných kostýmu nabízíme ti naši galérku pro inspiraci Pinterest, čím lepší kostým tím lépe pro tebe.

Střelné zbraně, airsoft

Ve hře jsou povoleny střelné airsoftové zbraně (kategorie D viz. pravidla) a předem určené a specifikované larpové zbraně. Každý hráč má na výběr. Základní startovací zbraní je měkčený nůž (nejlépe cvičný) a případně pistole. To se však týká pouze nových hráčů/postav. Pokud budeš hrát znovu svou postavu nebo si při registraci zvolíš postavu, která předchozí ročníky již hraná byla do hry můžeš vstoupit s tím co měla u sebe (mechanika „převod postavy“).

Své vybavení můžeš nakupovat a prodávat především v prodejně ARMA, která je hlavním distributorem zbraní a munice ve hře. Ne však výlučným a je více možností jak si tyto komodity ve hře zajistit. Všechny zbraně vyjímaje nožů musí být označeny příslušnou značkou, která dává na vědomí, že zbraň je ve hře. Neoznačená zbraň ve hře nesmí být použitá a neměla by se tak ve hře ani nacházet. Samotnou zbraň nelze odcizit viz. pravidla, výjimku tvoří RP situace. Je však zapotřebí dát pozor zacházíte s cizím majetek, ne vždy zrovna levným. Herní odcizení zbraně je právě ztvárněno ukradením samotné značky ze zbraně. Pokud dojde ke ztrátě značky, musí být zbraň taktéž vyřazena ze hry, jakoby byla ukradena.

Jakékoliv verze štítů nejsou povoleny !

Cena zbraní se odvíjí od jejich typu a síly. Vliv má i ekonomická situace, vývoj ceny je po čas celé hry dynamický. Cena na konci hry může být naprosto jiná než na jejím začátku.

Chladné zbraně, larpové

Ve hře jsou povoleny specifické larpové zbraně. Pro tyto zbraně platí stejná pravidla jako pro zásahy airsoftovými zbraněmi. Musí podléhat specifikacím viz. pravidla a kontrole před vstupem do hry. Měkčené, bez ostrých hran a konců je samozřejmost. Musí mít i patřičný vzhled odpovídající hernímu zasazení a svými rozměry co nejvěrněji odpovídat svým předlohám (žádné obří sekery, kladiva či meče). Vlivem nedostatku munice a jejím logickým šetřením se hráči uchylují i k používání chladných zbraní a to nejen nožů, ale také různých mačet, tyčí, pálek, lopat, seker atp. Další příklady a specifikace najdete v tabulce níže.

Pro nákup a výrobu larpových zbraní bude ve hře předem určený obchodník, je však možné získat tyto zbraně i jinými způsoby. Stejně jako u střelných airsoftových zbraní. Všechny zbraně vyjímaje nožů (ty se považují za základní nescizitelnou zbraň) musí být označeny příslušnou značkou, která dává na vědomí, že zbraň je ve hře. Neoznačená zbraň ve hře nesmí být použitá a neměla by se tak ve hře ani nacházet. Samotnou zbraň nelze odcizit viz. pravidla, výjimku tvoří RP situace. Je však zapotřebí dát pozor zacházíte s cizím majetek, ne vždy zrovna levným. Herní odcizení zbraně je právě ztvárněno ukradením samotné značky ze zbraně. Pokud dojde ke ztrátě značky, musí být zbraň taktéž vyřazena ze hry, jakoby byla ukradena.

Jakékoliv verze štítů nejsou povoleny !

Cena zbraní se odvíjí od jejich typu a síly. Vliv má i ekonomická situace, vývoj ceny je po čas celé hry dynamický. Cena na konci hry může být naprosto jiná než na jejím začátku.

Jednoruční zbraňDvouruční zbraňStřelná zbraň
do 90cm délkyod 90 do 120cm délkydo 15kg síly

Munice

Munice je herní komodita a není možné tak využívat svou vlastní. Do hry zajišťují munici organizátoři a to prostřednictvím našeho partnera ActionShop.cz a jedná se o kvalitní značkovou munici od firmy BLS. Munice se vždy nachází v malém uzavíratelném sáčku a to v několika váhových variantách. Jaká munice je vhodná právě pro tvou zbraň se můžeš poradit u prodejce. Munici lze zakoupit ve hře stejně jako zbraně u prodejce ARMA, případně jí získat jinými způsoby.

Váhové varianty ve hře jsou: 0.12g (laciná munice) , 0.20g (pistolová munice) , 0.25g (pušková munice – brokovnice) , 0.30g (odstřelovací pušky).

Cena munice se mění dynamicky v rámci celé hry. Cena může být naprosto jiná na konci hry než jejím začátku.

Samostatnou kategorií jsou chladné střelné zbraně jako jsou luky nebo kuše. Zde hráč disponuje takovým počtem munice jakou si sám doveze. Ta musí rovněž projít registrační kontrolou. V souvislosti s tímto faktem, je i cena těchto zbraní vyšší, jelikož munice lze používat opakovaně.

Jídlo a voda

Veškeré jídlo voda a další nápoje jsou herní komoditou a jsou v rámci hry zajištěny organizátory a tedy v ceně registrace. Ve hře je zákaz vlastních zdrojů jídla a pití, výjimku tvoří pouze hráči se zdravotním omezením, kteří nám tuto skutečnost oznámili a dospěli jsme ke společnému řešení. Tak aby zůstalo zachováno nastavení hry a zároveň nedošlo k ohrožení zdraví hráče.

Jídlo a vodu lze získat ve hře mnoha způsoby. Tím nejzákladnějším zdrojem jsou obchodníci a místní bar. Pak jsou tu zdroje jakým je studna nebo farmy, ty jsou součástí herní mechaniky. Jsou zde však i jiné možnosti jak tyto komodity získat, jako je výměna, plnění úkolů nebo sprostá krádež.

Do samotné hry je nakoupeno několik desítek druhů a typů potravin a možnost vaření tyto možnosti ještě rozšiřuje (pozor na manipulaci s ohněm viz. pravidla). Rovněž vody se nachází ve hře dost statisticky to vychází na několik litrů pitné vody na hráče denně. Je k dispozici i úžitková voda. V každé základně nebo u většiny obchodníků se nachází také tzv. „nouzá voda“, která slouží pro hráče ve chvílích kdy je to nezbytně nutné a závisí na tom zdraví hráče.

Cena těchto komodit ve hře se během hry mění. Cena na konci hry může být naprosto jiná než na jejím začátku.

Peníze, herní měna

Ve hře je plně funkční herní měna a to ve třech variantách (stříbrně, zlaté a černé-ether). Herně jsou nazvány bitcoin (viz. herní příběh a historie). Lze se ve hře obejít i bez nich, směnný obchod je povolen, ale s nimi je to prostě lepší a pohodlnější. Ve hře za ně koupíš absolutně cokoliv a bývají častou odměnou za plnění úkolů a jako odměna za splnění nějaké služby. Stejně jako zbraně a munice podléhají i peníze herní mechanice „převod postav“.

Padělání peněz či jejich vynášení ze hry je proti pravidlům. Rovněž není možné do hry vnášet tzv. „po kapsách“ nalezené peníze z předchozích ročníků.

Vybavení jednotlivce

Jelikož hra probíhá 72 hodin v kuse v období kdy dokáže být v noci i chladno a déšť přijít velmi rychle a intenzivně, je potřeba se zamyslet nad tím co si vzít sebou kromě kostýmu a zbraně. Sestavili jsme pro tebe základní uživatelskou příručku toho co určitě nezapomenout. Jídlo a pití koupíš ve hře, stejně tak munici. Zapotřebí je však popřemýšlet nad tím co dělat když bude horko, mokro a zima a kde budu spát. Frakce mají své zázemí, ale hotel to opravdu není. 

Mobilní telefon není ve hře ideální, ale jako zdroj hudby, na focení nebo pro případ nouze si ho samozřejmě vezmi. Jen s ním nechoď jako v běžném životě pořád v ruce. Jde o to, abychom udrželi atmosféru a vizuál hry co nejvěrnější. Ve hře budou oficiální fotografové, takže fotek bude víc než dost, každý rok je jich několik set.

Doporučujeme si vzít sebou i vlastní vysílačku PMR či UHF. Pro všechny skupiny a frakce jsou vyhrazeny příslušné kanály a frekvence, tak aby jste měli šanci komfortně komunikovat mezi sebou. Nenarušujte však frekvence vyhrazené pro organizační skupinu. Není však pro hru nezbytná.

Herní předměty

Všechny herní předměty jsou označeny štítkem s popisem. Samotné herní předměty se děli do tří kategorií, podle toho k čemu jsou určeny. Jsou označeny buď barevnou značkou či štítkem v příslušné barvě, případně textovým popisem předmětu a jeho kategorie. Předměty označené BÍLOU barvou či štítkem jsou obyčejné a můžeš s nimi libovolně nakládat (přemístit, prodat, nechat si je, vyměnit..) a slouží tak především k získání peněz. Pak jsou zde MODŘE označené a ty již jsou účelové a lze za ně získat něco hodnotnějšího např. elektronika, nábojnice, květina atd.. Můžete je však také prodávat, přemísťovat či si je nechat. No a v poslední řadě jsou zde ČERVENÉ předměty a ty jsou ryze úkolové a jsou klíčové pro specifické herní úkoly. Takovéto předměty lze brát a manipulovat s nimi pouze za předpokladu, že plníte příslušný úkol s nimi spojený. Je možné, že některé takto označené předměty budou u nějaké herní postavy, v tomto případě nejde o porušení zákazu s manipulací, to však určuje vždy úkol samotný, nikdy o tom nerozhoduje hráč sám.

Stejný případ se týká herních dokumentů, některé jsou vytištěny na barevných papírech, takovéto texty po přečtení vraťte na stejné místo odkud jste jej vzali, aby i jiní hráči mohli tento text číst a plnit případný úkol s ním spojený. To se týká i textu vysvětlující herní mechaniky nebo inzeráty na nástěnce jako zadání herního úkolu.

Fotografie herních předmětů nejsou k dispozici.

Herní kostým

Kostým, ať se to nezdá je to nejdůležitější, protože tím nám pomůžeš dotvořit atmosféru celé hry. Čím lepší kostým, tím i lépe pro tebe. Patřičně to ocením u registrace v byrokratickém kolečku, kdy posoudíme kvalitu tvého kostýmu a čím lepší bude tím dostaneš větší odměnu v podobě herní měny. Pokud co se týče kostýmu nemáš představu, udělali jsme pro tebe takovou galerii nebo mrkni na tohle video. Takto bychom si, asi představovali kostýmy jednotlivých frakcí. Samozřejmě mysli na dobu kdy se akce odehrává i na praktičnost kostýmu. Nejdůležitější jsou pak rozlišovací prvky jednotlivých frakcí, ty najdeš u jejich popisu na webu.

Takže žádné obyč rifle, bílé tričko Kenvelo a červená bunda, ale ať to vypadá, že CAčko už má dávno zavřeno a do textilu jste si už taky párkrát stříkli. Každopádně se na vaše kostýmy těšíme. Dbejte však i na to, aby tvůj kostým různými doplňky neohrožoval ostatní (bodce, ostré hrany atp.). Nezapomínejte i na určitá specifika pro některé frakce. 

Inspiraci pro svůj kostým můžeš hledat na našem Pinterest profilu, který jsme pro tebe vytvořili.