1.ročník – shrnutí

“Ty poslední dny stály za hovno. Při přesunu jsme ztratili nemalé množství osadníků a obránců kryjící evakuační vlny. Snad se nám v nové osadě povede lépe, jinak už nevím.”

zástupce starosty Panda

Konečně ve bezpečí

Obchodníci se uchytili velmi rychle, stejně jako jejich ceny a nevole osadníků vůči nim. Kdo však překvapivě dobře spolupracoval mezi sebou byli Společnost s Novým věkem. Rivalové takřka od prvopočátku jejich vzniku zanevřeli na své neshody a soustředili se na pomoc osadníkům.

Jasně, každý svým způsobem a nejlépe ve svůj prospěch. To však nic nemění na tom, že skutečně pomáhali. Jejich pomoci se dočkal i náš zdravotnický personál, který díky přesunu zaznamenal asi největší ztráty. S chybějícím vybavením bylo ošetřování skutečné peklo. Společnými silami se však docílilo obnovení laboratoře a zásobování lékařů potřebným materiálem, aby mohli vykonávat svou práci.

Za to Modré přilby a generál Pachenko, neoplývali patřičnou kázní a ostražitostí jako v osadě Beskyd. Mnozí to přisuzovali velkému nasazení během evakuace, vyčerpání a upadající morálce díky zmizení starosty. Ale situace se neměnila ani po několika dnech po obsazení nové osady. Přístup samotného generála byl až příliš osobní, což mělo občas za následek nelibost ostatních. Lepší to nebylo ani se zástupcem starosty Pandou, který pod nátlakem událostí absolutně nezvládal svěřený mandát a až v příliš velké míře přenechával pravomoce vůdcům zdejších skupin a frakcí.

I další dny se nesly na vlně nedůvěry a pochybností v opětovné nalezení starosty a nastolení pořádku a rovnováhy, které si tolik všichni považovali v osadě Beskyd. Obchodníci na nátlak okolí sráží ceny svého zboží a obchod se konečně dává do pohybu. Baru i herně se také daří a právě díky nim  nacházejí osadníci alespoň nějaké útočiště před tím, co se děje tam venku.

Otec Jonáš se svými kázáními snaží pozvednout morálku osady a přizvat nové ovečky ke své víře. Do toho mu však hodil jednoho krásného dne vidle příchozí katolický kněz. Ani nás nepřekvapil jeho příchod tak jako vůbec jeho existence. Ještě dneska má vážně někdo sílu na to, hlásat něco jiného, než to co hlásá sama Osvěta?

Co bylo ale taky zajímavé, byla přítomnost Amy po boku Jonáše. Nikdo si příliš nevybavoval odkud přesně je, ale byli spolu jedna ruka. Otec byl však poslední dobou terčem fyzických útoků ze strany arabské komunity a nejednou skončil v rukou lékařů. To však neměla být poslední rána, kterou dostal. Amy, byla obviněna z napadení nožem jednoho z osadníků a během vyšetřování byla obviněna i ze spolčení s ortodoxní Osvětou.

Kde je starosta?!

Lovci s hledači první dny zmapovali nejenom osadu, ale i okolí. Za což jsou jim všichni vděční. Při první příležitosti tak vyrážejí na lov. První úlovky nestojí za řeč a spíše jde o zklamání za to jejich další úlovek byl doslova ohromující. Během lovu zasahují starostovo mrtvé tělo. Když jej přinášejí k prodejně ARMA před brány osady, je právě přítomen zástupce starosty Panda, který pohled na starostovo tělo neunese a bez zbytečných otázek tasí zbraň a spustí střelbu vůči lovcům, bez ohledu na to, že jsou v této situaci nevinní. Po přestřelce tak přivolané Modré přilby nacházejí na místě postřeleného lovce a zástupce starosty. V osadě to začíná vřít, vyšetřování je v plném proudu a všechna naděje o nalezení starosty vyhasíná. Starosta je mrtev! Tato informace zasahuje snad každého v osadě včetně naší barmanky Tayi, která aktivně agitovala za vyšetřování a pátrání po zmizení starosty. Svým přístupem k věci, ale i k osadníkům si získala velkou oblibu.

Vyšetřování vedou generál Pachenko společně se soudcem z lidu Pačesem. Ti docházejí k závěru, díky pitvě provedené lékařským týmem, že starosta byl mrtev už při postřelení lovci šípem. Pandovo jednání je klasifikováno, jako jednání v afektu. Toto rozhodnutí však nelibě nesou lovci a až na jednoho opouštějí osadu.

“Kurva tohle se nemělo stát, kde je sakra generál?! Takhle to nemůže být dál, starosta je mrtev! Kdo převezme jeho místo?”

zástupce starosty Panda ke generálovi Pachenkovi

Pak už byl sled události rychlejší než kulka opouštějící hlaveň. Noční přepadení od nějakých potulných pobudů, který nás stálo několik zraněných. Za to celkem slušné přilepšení z lupu těch otrapů. Pohřeb starosty a vyhlášení svobodných voleb. Tady to začalo stát opravdu za to. Tolik házení špíny nebylo vidět ani při čištění chlívků na Beskydu.

Leo končí v rukou lékařů poté, co je pokousán neznámým plazem. Mnozí to označují za politickou sabotáž a Jan v tom vidí svou příležitost ujmout se vedení Nového věku, což jak se ukáže bude mít fatální následky pro celou frakci.

Za to Společnost rozhazuje své sítě vlivu kde jenom může. Velkým překvapením je však kandidatura soudce z lidu Pačese, který výzvu přijal, ale vzdal se tak své funkce soudce. Jeho obliba u osadníků je nemalá. Má šanci opravdu uspět? Celé volby dostávají na starosti lékaři a vědci jakožto jediní nestranní. Ochotně do nich všichni vložili svou důvěru, a proč taky ne.

Mohlo by se zdát, že ve víru politické agitace se některé události až vytrácejí, ale není tomu tak. Situace zmatku nastalého okolo smrti starosty využívají obě přítomné rodiny. Ráthové využili svých zkušeností a začali experimentovat na vlastní pěst v laboratoři. Na druhou stranu Rothschildové získávají pomalu zpět svůj status nejmajetnější rodiny v okolí a svůj vliv zaměřují i na zdejší hernu Falešné eso. Své příležitosti se však chytají i věřící Osvěty, zdiskreditovaného otce Jonáše připravují o moc a zakládají reformovanou Osvětu a z otce dělají bratra-strýce.

Modré přilby zažívají také rozkol a rozporuplné reakce na kandidaturu samotného generála na sebe nenechávají dlouho čekat. Modráci ztrácejí soudržnost a jednotu. Z jejich středu vystupuje skupinka členů, kteří pozbyli důvěru v Modré přilby a samotného generála a zakládají tzv. LEGII. Hodlají i nadále střežit bezpečnost osady, k čemuž se zavázali už v minulosti. Ale svou činnost chtějí zaměřit i na pomoc těm, kteří ji v danou situaci potřebují a stávají se jakýmisi kontraktory. Jako svůj první počin si berou ochranu zdejšího baru a jejich hostů.

Svobodné volby

Volby jsou v plném proudu a jejich výsledek je nejistý, i když favoriti na nově zvoleného starostu jsou jasní. Největší želízka v ohni jsou bývalý soudce z lidu Pačes a vůdkyně Společnosti Jaz. Leo díky své hospitalizaci své preference jen ztrácí, stejně je na tom generál, který hasí jeden problém za druhým a své politické angažmá značně podcenil. No a o zástupci starosty snad není ani třeba mluvit.

Po sečtení hlasů se shromažďuje celá osada v centru a atmosféra by se dala krájet. Jde vidět, že tentokrát nepůjde jen o vyhlášení výsledků voleb nového starosty v prvních svobodných volbách, ale že to změní chod osady jako celku. Výsledky voleb, ale nemají být jediným velkým ohlášením tohoto odpoledne. Předstupuje generál Pachenko a v ruce třímá zbraň a několik užmoulaných papírů. Zbraň označuje jako důkaz a papíry jako výpovědi a analýzy, které usvědčují Lea z Nového věku coby nepřímého vraha starosty. Najmul si hrdlořeza, který se měl starosty zbavit. Sám Leo se pak obhajuje tím, že měl starostu pouze zastrašit nikoliv jej zabít. Poté se pod nátlakem události chopí zbraně a před zraky všech se zastřelí. Je to konec Nového věku? Společnost odnáší bezvládné tělo Lea pryč. Zmatek a strach je až hmatatelný.

V zápětí předstupují samotní doktoři před nervózní dav a vyhlašují výsledky voleb. Výsledek překvapuje nejednoho z nás a o rozdíl několika hlasů vyhrává první svobodné volby Jaz! Trochu hořkosladké vítězství Společnost oslavuje bujarým veselím.

Je toho trochu moc najednou, jak tohle celé dopadne a jaký to bude mít vliv na celou osadu si neumí nikdo ani představit. Starosta je mrtev, ať žije starostka.

Ze zkusmých zápisků archiváře Kubrta.