Atmosférické postavy

Atmosférické postavy jsou ve hře zastoupeny především samotnými hráči. Tyto role v hraní nikterak neomezují mají však specifickou úlohu či aktivitu, ke kterou jsou nějakým způsobem vázány. Jsou nedílnou součástí celé osady a jejich role jsou často klíčové.

pan SPONKA*

Nejde o klasickou herní postavu. Je zde pro to, aby pomohl hráčům během hry. A to ať už v otázce řešení nějakého herního problému nebo rady jak postupovat nebo klasické kde, co a jak. Tedy živá nápověda přímo ve hře. K dispozici bude mít veškeré potřebné podklady, ale nutná je jejich znalost pochopitelně předem. Nejde o lehkou postavu, za to velmi užitečnou. Hráči raději problém nebo svou otázkou komunikují, než dohledávají v přítomných tištěných textech. Excentrický, ale odpovídající vzhled a neustálý pohyb po prostoru je součástí postavy.

KÝBL

Levá ruka zesnulého generála Pachenka, který jej přijal pod svá ochranná křídla a stal se tak jeho ochráncem. Nejde zrovna o chytrého člověka, za to velmi oddaného. Svůj aktuální život zasvětil službě v Modrých přilbách, aby svému generálovi byl vždy po ruce. Po generálově skonu je jeho osud vrtkavý a velmi nejistý, i přesto jde o velmi ikonickou postavu v osadě a není člověka co by ho neznal. Respekt budí především svým zevzřením, ale tak obdivuhodnou schopností v ovládání chladných zbraní.

ORIN*

Pomocná síla v baru Čerchill’s PUB. Jde o velmi houževnatou a svéhlavou postavu. Při práci brblá a má o vedení baru své vlastní představy, ale svou práci odvádí a v nepřítomnosti samotné barmanky TAYI jí i zastupuje. Dokud platí, tak maká. Často má na starosti i zajišťování zásob pro samotný bar. Občas s hosty zapřede rozhovor jindy jejich přítomnost a objednávky jen přechází nesrozumitelným brbláním. Přátelit se asi se všemi nebude, ale na konexe rozhodně nezapomíná.

BOB

Bývalý člen jednotky Sogende, ale taky bývaly farmář, který se po usazení v osadě vrátil se svému farmářskému řemeslu. Díky svým zkušenostem a znalostem dnes zastupuje post hlavního agronoma osady. Pomáhá tak místním farmářům s jejich počínáním, aby úroda dosáhla lepších výsledků. Zároveň zprostředkovává výrobu užitečných doplňků pro farmaření. Jde o pohodovou, ale za to zodpovědnou práci. A jako člen frakce Sogende přispívá komunitě.

ERNEST

Relativně nedávno neměl o jeho existenci ještě nikdo snad ani ponětí. Byl však pilným studentem a učněm samotného kronikáře Kosmase. Po jeho smrti si dal tu práci, aby shromáždil vše co po Kosmasovi zbylo a mohl tak v jeho díle pokračovat. Sic členem frakce Nový věk, musí na své reputaci stále ještě pracovat, aby měl jako kronikář všude dveře otevřené s ohledem na jeho příslušnost. Mladý Ernest se tak stává oficiálně novým kronikářem osady z řad Nového věku.

KAPUTO

Kaputo je zdatný obchodník z osady Cyril. Jako jeden z prvních obchodníků dorazil právě do osady Leskovec. K jeho smůle však jako rukojmí tehdy ještě znepřátelených Sogende. Po všech útrapách a potom co se dozvěděl o osudu osady Cyril, rozhodl se zůstat u nás a následně pak navázat obchodní styky se stanicí Mošnov. Stal se tak druhým obchodníkem v osadě společně s Hanibalem. Jedni tvrdí, že jde o váženého obchodníka, druzí tvrdí, že je jedna ruka s Hanibalem. Další prostě jen vítají, že je víc možností jak a kde obchodovat. Kaputo je velmi svérázný člověk. Nemá sklony k násilí, ale také se nenechá snadno zastrašit. Obchodníkem je tělem i duší.

Veškeré obchodní sortiment dodáván ze strany ORG týmu, hráč hraje pouze svou roli a obchoduje s dodaným zbožím.

HAKL

Jak sám říká, je rukou zákona. V tomhle „městečku“ je však nový. Hakl je houževnatý, zásadový a nekompromisní člověk. Pochází z velmi dobře organizované a zásobené skupiny. Někdo jim říká soudci, jiní šerifové atp. Hlavní je, že se pohybují po celém nám známém území. Občas se i někde na nějakou dobu usadí než vybudují zázemí a fungující systém. Vymáhají právo a chrání pořádek. Sami si stanovili kodex a pravidla, nově vznikajícího světa po dopadu a teď ho všude prosazují. Udělají vše pro to, aby dohlídli na to, aby se tyto nové pořádky sjednotily všude. Podle všeho je jich několik desítek (možná i víc) a jsou dobře vyzbrojeni. Hakl k nám dorazil teprve předevčírem, ale už se stihl činit.

INKVIZITOR*

Vyšetřovatel z řad Osvěty. Před dopadem sloužili pouze jako odborníci pro výklad slova božího a řešení sporů uvnitř církve. Dnes zastupují moc zákonnou. Jsou vyšetřovateli, soudci, porotci a někdy i samotní kati. Tento inkvizitor přichází do osady vyšetřit události okolo otce Jonáše. Jeho napadení a následně jeho odchod z osady neznámo kam. Jaké příčiny a události k těmto činům vedly a proč otec nedokončil svou božskou misi zde v osadě. Případně najít viníka tohoto pochybení, pokud jím není samotný otec Jonáš. Inkvizitor přichází v doprovodu dvou členů ortodoxní Osvěty na znamení vážnosti okolností jeho přítomnosti zde a jako demonstrace síly a moci, která za ním stojí.

JOAKIM

Vůdce přítomné frakce Sogende. Joakim je skvělý taktik a velitel, proto byl i logicky zvolen za vůdce. Jako vůdce však již tolik neexceluje. Svědomitě se stará o své lidi a dodržuje tradice, za což je i vážený. Diplomacie a styky již však pokulhávají. Do značné míry to vynahrazuje jeho charisma, ale to taky není vše. Převzal velení po zesnulém Kallaxsonovi a část svých lidí poslal na pomoc do dobité osady Cyril jako vyjádření omluvy v souvislosti s nově navázaným spojenectvím. Joakim se však jako vůdce velmi zdráhá a je obezřetný v poskytování všemožných technologických vymoženosti vhodných pro dnešní svět, které si přivezli z Kalmarského společenství sebou.

MARVAN

Velmi inteligentní a cílevědomý zvěstovatel Osvěty, který do osady přišel na konci poslední zimy. Od dětství až do své dospělosti působil v řadách Osvěty, rovněž se mu dostalo i patřičného vzdělání což z něj dělá i neobvyklého rétora. Celkově je Marvan charismatický mladý muž. Byť na první pohled může působit nedůvěryhodně, při prvních slovech si většinou každého získá. Je zde, aby opět na nohy postavil skomírající Osvěty v osadě, aby dodal víru a ukázal cestu všem věřícím a na správnou cestu přivedl i všechny ostatní. Zaplňuje tak prázdné místo po zmizelém otci Jonášovi.